Biobank Hearts stem cell bank alliance

Pakalpojums
259500

www.biobank.lv, Tel: 28 64 64 74, Jeruzalemes iela 5-26, Rīga

       Jūs, tāpat kā jebkuri vecāki, vēlaties darīt visu iespējamo, lai pasargātu sava bērna veselību. Tagad Jums ir
  iespēja nodrošināties īpašā veidā, saglabājot sava bērna cilmes šūnas. Sekojot cilmes šūnu ārstniecības pētījumu
  un atzinumu progresam, par realitāti kļūst iespēja cilmes šūnas izmantot arvien plašāk, ārstējot iedzimtības
  defektus, traumas, smadzeņu bojājumus, sirds slimības, diabētu un citas kaites. Esam pārliecināti, ka lēmums par labu jaundzimušā cilmes šūnu saglabāšanai ir viens no vērtīgākajiem Jūsu dzīvē.
   
  Jūs un jūsu bērniņš: tā ir īpaša saikne
       Nav spēcīgākas saiknes par to, kas valda starp vecākiem un bērnu. Jūs, mazuļa māmiņa, esat kā nepārvarama
  aizsardzības siena, kas instinktīvi pasargā lolojumu. Jūs, mazuļa tēvs, esat gatavs uz iespējamo un neiespējamo,
  lai jebkādā veidā nodrošinātu un aizsargātu savu ģimeni. Tieši tāpēc pirms mazuļa ienākšanas pasaulē aicinām
  atbildēt uz šādu vienkāršu jautājumu: vai var būt vēl kāds labāks veids sava bērna labklājības nodrošināšanai
  – kā aizsargāt viņa veselību nākotnē?
   
                                   KĀPĒC VECĀKI PIEŅEM LĒMUMU SAGLABĀT CILMES ŠŪNAS
   
  Slimība ģimenes lokā
       Nabassaites asins un audu cilmes šūnas tiek izmantotas vairāk kā 85 slimību ārstēšanā, ieskaitot leikēmiju,
  vēzi, asins slimības, kā arī imūnsistēmas un vielmaiņas traucējumus. Jūsu mazuļa cilmes šūnas var sniegt
  neatsveramu palīdzību nākotnē ne tikai viņam pašam, bet arī visai ģimenei.
   
  Reģeneratīvā medicīna
       Pamatojoties uz pētījumiem, kas iegūti vairāk kā 300 slimnieku terapijas laikā un vēlākajos izpētes posmos,
  drīz par realitāti kļūs iespēja izmantot cilmes šūnas tādu slimību ārstēšanā kā smadzeņu darbības traucējum
  un sirds slimības. Pētījumi apstiprina, ka labumu no reģeneratīvās medicīnas savas dzīves laikā var gūt viens no trim cilvēkiem.
   
  Saderības iespēja
       Brīdī, kad Jūsu bērnam vai citam ģimenes loceklim būs vajadzīga cilmes šūnu transplantācija, iespējamība
  iegūt cilmes šūnas no publiskās bankas, bet galvenais – saderības varbūtība, var būt ļoti zema vai pat neiespējama.
  Privātā cilmes šūnu banka nodrošinās 100% saderību ar pašu bērnu, kā arī vienu no
  četrām saderības iespējām starp brāļiem un māsām un vienu no 12 iespējamībām saderībai ar vecākiem.
   
  Tūlītēja pieejamība
       Ja radīsies vajadzība ārstēt ar cilmes šūnām, privātā banka reaģēs momentāni – Jums būs pieeja sava mazuļa
  cilmes šūnām bez papildu maksas. Diemžēl to never garantēt publiskās bankas – gaidīšanas laiks tām nav
  prognozējams, var paiet pat nedēļas vai mēneši, lai atrastu derīgu paraugu (ja tāds vispār ir). Turklāt katram
  paraugam piekļuves maksa var būt augstāka par EUR 25 000.
   
  Kas ir cilmes šūnas?
       Cilmes šūnas ir mūsu dzīvības stūrakmens. Tās ir kā ķieģelīši mājas pamatos, kas vajadzīgi pilnvērtīgai mūsu
  organisma funkcionēšanai. Tās darbojas kā dzīvības pamats no cilvēka piedzimšanas brīža visa viņa dzīves garumā.
   
  Kāpēc jāuzglabā cilmes šūnas?
       Ja gadījumā bērna dzīvē notiek neparedzētais, cilmes šūnas ir tās, kurām piemīt unikāla spēja atjaunot bojātas
  orgānu un audu šūnas. Slimību, traumu vai šūnu novecošanās gadījumā cilmes šūnas nodrošina bojāto vai atmirušo šūnu dabisku atjaunošanos.
   
  Kā cilmes šūnas tiek ņemtas?
       Cilmes šūnu ņemšana no nabassaites asins un audiem ir vienkārša procedūra, kas noris tiklīdz bērniņš ir
  piedzimis. Pēc paņemšanas, paraugi tiek nogādāti laboratorijā, kur tiem veic pārbaudi uz atbilstību. Pozitīvas atbildes gadījumā, Jūsu mazuļa cilmes šūnas tiek sasaldētas un saglabātas uz 25 gadiem.
   
       Uz šodienu ar nabassaites asins cilmes šūnām var ārstēt vairāk kā 85 saslimšanas. Ir aprēķināts, ka
  1 no 200 cilvēkiem veiks cilmes šūnu transplantāciju, nesasniedzot 70 gadu vecumu1 un vismaz 1 no 3 cilvēkiem gūs labumu no cilmes šūnām, veicot reģeneratīvo terapiju2.
  1. Nietfeld, JJ., Pasquini, MC., Logan, Br., Verter, F. And Horowitz, MM. (2008), Lifetime Probabilities of Hematopoietic Stem Cell Transplantation, U.S. Biology of Blood and Marrow Transplantation, 14: 316-322 2;
  2. Harris DT, Badowski M, Ahmad N and Gaballa MA. (2007), The potential of cord blood stem cells for use in regenerative medicine, Expert Opin Biol Ther., 7(9): 1311-1322
  Pakalpojuma izmaksas
       Jums būs jāmaksā tikai par paraugu, kas atzīts lietderīgs saglabāšanai un tālākai izmantošanai terapijā.
  Slēdzot līgumu, pirmais maksājums ir EUR 350 no kopējās summas. Parauga paņemšanas, piegādes uz laboratoriju, apstrādes un uzglabāšanas izmaksas uz 25 gadiem tiek segtas kā vienreizējs maksājums tikai tad, kad paraugs tiek atzīts par atbilstošu. Papildus ikgadējas maksas nav.
  Saglabājot augstākā līmeņa kvalitāti, mēs piedāvājam visdraudzīgāko cenu par nabassaites cilmes šūnu paņemšanu un uzglabāšanu 25 gadus.
   
  NABASSAITES CILMES ŠŪNU UZGLABĀŠANA UZ 25 GADU ILGU LAIKA PERIODU,
  IESKAITOT PARAUGA PAŅEMŠANU. 

                   SEŠI SOĻI JŪSU MAZUĻA CILMES ŠŪNU PAŅEMŠANAI UN UZGLABĀŠANAI

  1. solis: Zvaniet mums
  Tikšanās laikā mēs ar prieku sniegsim atbildes uz Jūsu jautājumiem un detalizēti izstāstīsim par nabassaites asins un audu paraugu ņemšanas procesu, un cilmes šūnu saglabāšanu. Zvaniet uz tālr. 28 64 64 74 un piesakieties ciemos. Mēs gaidīsim Jūs!
  1. solis: Līguma parakstīšana
  Izvēloties mūs par savu cilmes šūnu uzglabāšanas banku, piedāvāsim Jums cilmes šūnu paņemšanas veidu (nabassaites asins un/vai audi) un parakstīsim cilmes šūnu uzglabāšanas līgumu.
  Kopā ar rēķinu par pirmo iemaksu, Jūs saņemsiet Parauga paņemšanas komplektu.
  1. solis: Parauga paņemšanas komplekts
  Saņemot Parauga paņemšanas komplektu, aicinām Jūs iepazīties ar instrukciju. "Parauga paņemšanas komplektu" glabājiet kopā ar dzemdībām paredzēto mantu somu. "Parauga paņemšanas komplektu" ņemiet līdzi, kad dodieties uz slimnīcu Jūsu īpašajā dienā.
  1. solis: Sākas dzemdības
  Tiklīdz sākas dzemdību process, lūdzu, paziņojiet mums par to, zvanot uz tālr. 28646474. Jūs droši varat zvanīt jebkurā diennakts laikā. Atgādinām, atcerieties paņemt līdzi uz slimnīcu "Parauga paņemšanas komplektu".
  1. solis: Bērniņa piedzimšana un parauga paņemšana
  Ierodoties dzemdību iestādē, nododiet "Paraugu ņemšanas komplektu" ārstniecības iestādes personālam vai savai vecmātei. Kad piedzims Jūsu bērniņš, speciālists paņems nabassaites asins un/vai audu paraugu, kā arī Jūsu asins paraugu. Atbilstoši instrukcijām, speciālists ievietos tos  "Parauga paņemšanas komplektā".
  1. solis: Parauga nogāde uz laboratoriju
  Kad paraugs tiks paņemts un sagatavots transportēšanai, dzemdību iestādes speciālists sazināsies ar mums. Mēs noorganizēsim medicīnisko kurjeru, parauga veiksmīgai nogādāšanai līdz laboratorijai.
   
                                Tagad Jūs varat atpūsties un turpmāko darbu uzticēt mums!
                              Mēs veiksim Jūsu parauga apstrādi un uzglabāsim to atbilstoši līgumam.
                       Septiņu dienu laikā mēs darīsim Jums zināmus sākotnējos rezultātus, un 4 nedēļu laikā
                                                                Jūs saņemsiet visus rezultātus rakstiski.
                                                                         
                                                MAZUĻA PIRMĀ DĀVANA DZĪVĪBAS VĒRTĪBĀ
   

                         Tel: 28 64 64 74  Rīga, Jeruzalemes iela 5-26 info@biobank.lv www.biobank.lv